همیاری یک بورسیه

نمایندگی های بنیاد

گزارش عملکردی ماهانه و سالیانه

روش های همیاری

تعداد بورسیه های تحت پوشش

0 نفر

مبلغ جمع آوری شده از همیاران

0 تومان

تعداد نمایندگی های بنیاد دانش

0 نمایندگی
داستان موفقیت بورسیه ها

روش های کمک به بنیاد دانش

در لیست زیر روش های کمک به بنیاد را میبینید.

همیار بورسیه

با حداقل ۴۵۰ هزارتومان در ماه، همیار یک بورسیه بنیاد دانش شوید و در مسیر رشد، همراه او باشید.

همیار موضوعی

شما میتوانید همراه بنیاد دانش در هر یک از موضوعات خیریه باشید.

همیار تخصصی

شما میتوانید زمان خود را به بورسیه های بنیاد دانش هدیه کنید و نقش مهمی در رشد آنها داشته باشید.

همیاری موضوعی

آخرین اخبار

همیاران طلایی

مشتریان ما هر روز کارهای شگفت انگیزی را انجام می دهند. آنها برای یافتن درمان سرطان و سفر به فضا کار می کنند.