اصول اخلاقی

التزام و اجرای منشور اخلاقی بنیاد دانش، در عرصه عمل، یک باید بسیار مهم برای همه ارکان مختلف بنیاد دانش است. ما به این منشور اخلاقی به‌ عنوان یک مدل برای سایر خیریه‌ها در ایران می‌نگریم.

اعضا و کارکنان بنیاد دانش به‌منظور تکریم، همکاری و تلاش برای جلب رضایت مخاطبان بر اصول اخلاقی زیر، هم‌پیمان و استوار خواهند بود:

1. رفتار انسانی
ما معتقدیم عبودیت، تهذیب نفس و تربیت انسانی، محور اصلی توسعه و رشد بشریت بوده و رستگاری و سعادت را در نزدیکی به خداوند و مراعات اصول و تعالیم روح‌بخش دین مبین اسلام می‌دانیم و در این راستا حفظ شئونات اسلامی، اخلاقی و وارستگی ظاهری در عرصه فعالیت‌های بنیاد را مقدم می‌شماریم.

2.التزام به قانون
ما خود را نسبت به انجام وظایف مبتنی بر رعایت موازین و مقررات قانونی، اخلاقی و حرفه‌ای ملزم می‌دانیم.

3.خدمت به مردم
فعالیت‌ها، برگرفته از اصول علمی و اخلاق حرفه ای اعم از تکریم مخاطب، صداقت، تعامل، شفافیت، امانت‌داری، انصاف و بی‌طرفی است. ما تمام تلاش خود را بر خدمت به جامعه و پاسخگویی متمرکز می‌نماییم.

4.حرفه گرایی
ما همواره برای افزایش آموخته‌ها و بهبود نگرش به پرورش مهارت‌های خویش می‌کوشیم و در همه زمینه‌ها خلاقیت و نوآوری را به‌عنوان یکی از اصول اساسی سرلوحه اندیشه و عمل خود قرار داده و حضور مؤثر و باکیفیت را مستلزم آموزش مستمر، تحقیق و برنامه‌ریزی می‌دانیم.

5.شفافیت
ما اعتقاد داریم فعالیت در حوزه خیریه ها، حرفه‌ای است که نیاز دارد فعالیت‌های خود را به‌صورت آشکارا و در فضای باز، بدون ابهام انجام دهد تا سیاست‌های عمومی، تغییرات و اقدامات عمده به‌طور شفاف در اختیار مخاطبان قرار گیرد که این امر سبب افزایش اعتماد عمومی نیز می‌شود.

6.رازداری
ما اعضا و کارکنان بنیاد دانش به‌منظور افزایش اعتماد عمومی، رازداری را در رأس فعالیت‌های خود قرار می‌دهیم.

7.مشارکت گرایی
ما اعضا و کارکنان بنیاد دانش به مشارکت سازنده مخاطبان در پیشبرد اهداف و بهینه‌سازی فعالیت‌های حرفه‌ای احترام می‌گذاریم.