موقعیت های شغلی

راهبر آموزشی

 شهر اهواز

دانش تخصصی و مهارت های مورد نیاز :
مسلط به امور آموزشی و نرم افزارهای کاربردی word-exell-power point
توانایی در اجرای دستورالعمل های سازمانی
خلاق، اثرگذار و دارای روابط عمومی بالا با توانایی تنظیم انواع گزارش های آموزشی مطابق با استانداردها.
آشنایی با مشاوره های آموزشی و تحصیلی به همراه امکان برقراری ارتباط موثر رفتاری و کلامی در رابطه با دانش آموزان تحت حمایت (بورسیه ها)
علاقه مند به امورخیریه

لطفا رزومه خود را از طریق واتساپ به شماره تماس 09125270133 یا به ایمیل hr@bonyaddanesh.org ارسال فرمایید.

مدیر آموزش

 شهر تهران

دانش تخصصی و مهارت های مورد نیاز :
مسلط به امور آموزشی و نرم افزارهای کاربردی word-exell-power point
توانایی در اجرای دستورالعمل های سازمانی
خلاق، اثرگذار و دارای روابط عمومی بالا با توانایی تنظیم انواع گزارش های آموزشی مطابق با استانداردها.
آشنایی با مشاوره های آموزشی و تحصیلی به همراه امکان برقراری ارتباط موثر رفتاری و کلامی در رابطه با دانش آموزان تحت حمایت (بورسیه ها)
علاقه مند به امورخیریه

لطفا رزومه خود را از طریق واتساپ به شماره تماس 09125270133 یا به ایمیل hr@bonyaddanesh.org ارسال فرمایید.