همیاری تخصصی

همیار تخصصی به افرادی اطلاق می شود که براساس تخصص های تحصیلی و مهارتی و یا علاقه به امور خیریه داوطلب خدمت به بورسیه ها، خانواده ها و یا فعالیت در دفاتر بنیاد دانش |هستند. این فعالیت ها می تواند در زمینه های مختلف همچون آموزشی، پرورشی، روانشناختی و همچنین فرهنگی باشد.
این افراد متخصص می توانند به ارتقای سطح کیفیت و فعالیت های بنیاد کمک کنند و تخصص های خود را در اختیار موسسه بنیاد و بورسیه ها قرار دهند. فعالیت و کارهای داوطلبانه از آن دسته کارهای بشردوستانه است که، فرد داوطلب با اختیار کامل و بدون انتظارهای مالی و اقتصادی انجام می دهد.

متخصصین مختلف در قالب مسئولیت اجتماعی در کمیته‌ها و کارگروه‌ها علاوه بر آنکه از توان تخصصی خود برای تدوین برنامه‌ها استفاده میکنند از روابط خود برای فراهم کردن امکانات مورد نیاز نیز استفاده می نمایند. همیاران تخصصی بنیاد دانش متناسب با نیازهای موسسه فعالیت می کنند و به بنیاد دانش در ارتقای کیفیت و بالا بردن سطح زندگی بورسیه ها کمک می کنند. در حال حاضر همیاران تخصصی در زمینه های نام برده شده به شرح زیر می توانند به بنیاد دانش کمک کنند:

حمایت های تحصیلی

حمایت های مشاوره و روانشناسی

حمایت های مهارت آموزی و اشتغال

حمایت های معیشتی

حمایت های پزشکی

همیاران تخصصی

تعداد همیاران تخصصی

0 همیار

در صورت تمایل به همکاری با موسسه بنیاد دانش به عنوان همیار تخصصی بر روی دکمه زیر کلیک نمایید و فرم همکاری را پر نمایید.