گواهینامه ها

موسسه بنیاد دانش در راه خدمت رسانی و کمک به دانش آموزان مستعد و نیازمند، مجوز های ملی و گواهی نامه های بین المللی دریافت کرده است. بنیاد دانش با دریافت این مجوزها، شفافیت و درستی در مسیر کمک رسانی و حمایت بورسیه ها را اثبات کرد. این دستاورد بزرگ به بنیاد دانش کمک می کند تا بتواند با اعتبار بالای خود برای ایجاد زمینه مناسب رشد در توسعه فردی، خانوادگی و اجتماعی قدم بردارد.

پروانه فعالیت موسسه بنیاد دانش، در راستای اجرای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. همچنین بنیاد دانش گواهی بین المللی ISO10002 و گواهی بین المللی ISO10004 درجهت اعتمادسازی و همراهی مردم را دریافت کرده است و تمام اعتبار آن به بنیاد دانش تعلق دارد.

در ذیل تصاویر مجوز ملی و گواهینامه های بین المللی موسسه همیاران توسعه دانش را مشاهده نمایید.

گواهی بین المللی ISO10002

مجوز ملی وزارت کشور

گواهی بین المللی ISO10004