بنیاد دانش

چکاپ پزشکی نمایندگی زابل بنیاد دانش

از تاریخ بیست و شش مرداد هزار و چهارصد و یک به مدت یک هفته چکاپ بورسیه‌های دختر و مادران تمام بورسیه های بنیاد دانش در مطب خانم خواجه داد (کارشناسی ارشد مامایی) به صورت رایگان انجام  شد. در چکاپ پزشکی نمایندگی زابل بنیاد دانش ۱۵ مادر و بورسیه ویزیت شدند.

چکاپ پزشکی نمایندگی زابل بنیاد دانش، دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان از پایه دوم تا هفتم نیز انجام شد. که در این چکاپ ۳۵ بورسیه  چکاپ شدند.
بورسیه های هشتم، نهم، متوسطه دوم و دانشجو بیست و هفت مرداد چکاپ شدند.
لازم به ذکر است ساعت ۱۸ تاریخ بیست و شش مرداد ۱۷ بورسیه و مادر به مطب ماما مراجعه کردند و مابقی بورسیه ها و مادران در هفته آینده چکاپ خواهند شد.
از آنجایی که اکثر بورسیه‌ها مشکل کم خونی و کمبود کلسیم داشتند،  برای بورسیه‌ها به صورت رایگان دارو تهیه شد که در پایان دوره چکاپ در اختیار بورسیه‌ها قرار خواهد گرفت.

در پایان کنسرو سبزیجات ارسالی دفتر مرکزی نیز بین بورسیه‌ها توزیع گردید.

تصاویر این گزارش را می‌توانید در زیر ببینید.

چکاپ پزشکی نمایندگی زابل بنیاد دانش
چکاپ پزشکی نمایندگی زابل بنیاد دانش
چکاپ پزشکی نمایندگی زابل بنیاد دانش
چکاپ پزشکی نمایندگی زابل بنیاد دانش

آخرین اخبار بنیاد دانش

همیار بورسیه

همیار تخصصی

کمک های نقدی