آخرین مطالب مجله بنیاد دانش

حمایت آموزشی

بنیاد دانش در راستای شکوفایی استعدادهای تحصیلی مجموعه ای از خدمات آموزشی را به بورسیه های خود ارائه میدهد. هدف از این خدمات، کمک به موفقیت تحصیلی دانش آموزان بورسیه و تامین نیازهای آموزشی آن‌هاست.

مهارت آموزی

بنیاد دانش تلاش دارد ضمن فراهم ساختن امکان «خدمات برای همه بورسیه ها» به عنوان معتبرترین مرجع تسهیلگری، به قطب منطقه‌ای خدمات رسانی دانش آموزان تبدیل گردد. هدف اصلی بنیاد دانش مهارت آموزی و اشتغال بورسیه‌هاست.

خدمات تربیتی و روانشناسی

با تمرکز بر بهبود شرایط روحی و روانی بورسیه های بنیاد دانش با هدف کاهش عوارض ناشی از، از دست دادن پدر، ارایه خدمات تربیتی و روانشناسی در قالب برگزاری کارگاهها، جلسات فردی و مراسم مختلف از اصلی ترین خدمات این بنیاد به بورسیه هاست

خدمات مکمل معیشتی و سلامت

واحد حمایت های مکمل در موسسه بنیاد دانش شامل 3 بخش: حمایت مددکاری، حمایت مالی و معیشتی، حمایت پزشکی و دندانپزشکی می باشد.

آخرین مطالب وبلاگ بنیاد دانش

آخرین اخبار مجله بنیاد دانش

گزارشات ماهانه بنیاد دانش