بنیاد دانش

گزارش برگزاری دوره آموزشی MBA برای بورسیه‌های بنیاد دانش

موسسه خیریه بنیاد دانش فرصتی را فراهم کرده است تا بورسیه‌های مقطع دانشگاهی و راهبران عزیز متقاضی بتوانند در دوره آموزشی MBA به صورت مجازی و آنلاین شرکت نمایند. این کلاس‌ها برای بورسیه‌های نمایندگی‌های مختلف بنیاد دانش در شهرهای تهران، اروند، زابل، زاهدان، سراوان، اهواز و خاش برگزار شده است. در ادامه این مطلب می‌توانید گزارش و اطلاعات کامل درباره برگزاری این کلاس‌ها را بخوانید.

 برگزاری دوره آموزشی MBA جناب آقای دکتر شجاع برای بورسیه‌ها

جلسه اول دوره آموزشی MBA جناب آقای دکتر شجاع، در تاریخ پنجشنبه 9 دی ماه، از طرف کمیته حرفه آموزی و اشتغال بنیاد دانش با حضور بورسیه‌های دانشجو و راهبران عزیز متقاضی، در دو گروه و در ساعات 17 – 15، 19 – 17 برگزار گردید. شرکت‌کنندگان در این کلاس‌ها، بورسیه‌های شهرهای تهران، اروند، زابل، زاهدان، سراوان، اهواز و خاش بودند که به صورت مجازی در این کلاس شرکت کردند.

سرفصل‌های تدریس شده در جلسه اول این دوره آموزشی به شرح زیر است:

 • استراتژي و مدیریت استراتژیک
 • قصه استراتژي
 • تعریف استراتژي
 • هدف استراتژیک چیست؟
 • تفکر استراتژیک
 • تعریف انتخاب استراتژیک
 • اجزاء مدیریت استراتژیک
 • فرآیند مدیریت استراتژیک
 • رسالت و اهداف سازمان
 • ارزیابی عملکرد استراتژیک
 • انواع استراتژی‌ها
 • عوامل تاثیرگذار بر استراتژی‌ها

یکی از اهداف مهمی که موسسه بنیاد دانش آن را دنبال می‌کند و به دنبال تحقق درست و اصولی آن است، فراهم کردن امکان خدمات برای همه به بورسیه‌ها با معتبرترین مراجع آن است. از این رو برای همسوسازی خدمات مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی به دنبال تربیت نیروهای ماهر و متخصص است. برگزار کردن دوره آموزشی MBA به صورت مجازی برای بورسیه‌های بنیاد دانش می‌تواند از جمله راه‌های آموزشی باشد که موسسه به دنبال آن است. برگزاری کلاس‌های آنلاین امروزه می‌تواند یکی از در دسترس‌ترین راه‌ها برای آموزش و مهارت‌آموزی به بورسیه‌ها در نمایندگی‌های مختلف به طور همزمان باشد.

آخرین اخبار بنیاد دانش

همیار بورسیه

همیار تخصصی

کمک های نقدی