مطالب خبرنامه در سه دسته گزارشات که به صورت سالانه و ماهانه ارائه می‌شوند و رویدادها و اخبار شعب در دسترس هستند.

تیم تحریریه بنیاد دانش در نگارش اخبار خبرنامه تمام تلاش خود را می‌کند تا ضمن رعایت صداقت و امانت و توجه به جزئیات، مطالب را در زیباترین شکل ممکن در اختیار مخاطب قرار دهد و همچنین کرامت انسانی و عزت نفس هیچ بورسیه‌ای خدشه‌دار نشود.

بنیاد دانش با حمایت از فرزندان مستعد اما نیازمند و محروم از نعمت پدر، فردایی پُر امید را به ارمغان می آورد.