بنیاد دانش

گزارش چکاپ چشم پزشکی و دندانپزشکی بورسیه‌های بنیاد دانش

در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی بنیاد دانش برای بهبود سلامت زندگی بورسیه‌ها چکاپ‌های پزشکی متداوم از بورسیه‌ها به عمل می‌آید. چکاپ بورسیه‌های بنیاد دانش در جمعه 21 مرداد در دفتر تهران انجام شد.

در  چکاپ بورسیه‌های بنیاد دانش که ۷۰ نفر از بورسیه های تهران در آن شرکت داشتند، پس ازمعاینه‌ی دندان پزشک، مشکلات دهان و دندان هر بورسیه بررسی شده و آموزش های لازم به ایشان داده شد، همچنین وضعیت سلامت دندان در پرونده هر بورسیه یادداشت شد.

در ایستگاه بعد پس از گرفتن شرح حال و اطلاعات اولیه، معاینه دقیقی توسط پزشکان حاضر در محل صورت گرفت و گزارش آن در پرونده ثبت شد‌. همچنان بورسیه‌هایی که نیاز به مصرف دارو داشتند نسخه خود را از پزشک دریافت کردند.

در ایستگاه پایانی نیز با مراجعه به اتاق اپتومتری وضعیت بینایی بورسیه‌ها سنجیده شد.

در آخر، و با بررسی پرونده‌ها، روند درمان هر بورسیه و خدماتی که در راستای سلامتی نیاز دارد مشخص شده و درمان به زودی آغاز خواهد شد.

چکاپ بورسیه‌های بنیاد دانش
چکاپ بورسیه‌های بنیاد دانش
چکاپ بورسیه‌های بنیاد دانش
چکاپ بورسیه‌های بنیاد دانش

آخرین اخبار بنیاد دانش

همیار بورسیه

همیار تخصصی

کمک های نقدی