خدمات اصلی

حمایت های تحصیلی

حمایت های مشاوره و روانشناسی

حمایت های مهارت آموزی و اشتغال

حمایت های معیشتی

حمایت های پزشکی

حمایت های تحصیلی

بنیاد دانش با تمرکز بر شکوفایی استعدادهای تحصیلی بورسیه ها، بر آن است تا آینده ای بهتر برای این دانش آموزان با استعداد اما نیازمند رقم بزند.

دکتر سید امیر حسینیان نسب

مدیر واحد حمایت‌های تحصیلی

در این گفتگوی صمیمی، ایشان ضمن معرفی خود به بیان فعالیت‌ها و دستاوردهای این واحد می‌پردازند.

بنیاد دانش در راستای شکوفایی استعدادهای تحصیلی مجموعه ای از خدمات آموزشی را به بورسیه های خود ارائه می‌دهد. هدف از این خدمات، کمک به موفقیت تحصیلی دانش آموزان بورسیه و تامین نیازهای آموزشی آن‌هاست. عمده خدمات آموزشی بنیاد دانش به بورسیه ها را در نمودار زیر ببینید:

در حال حاضر، واحد آموزش بنیاد دانش، عهده دار انجام خدمات آموزشی برای بورسیه ها در تهران و نمایندگی های سراسر کشور می‌باشد. راهبران آموزشی به عنوان بدنه‌ی اصلی این واحد وظیفه‌ی ارتباط مستقیم با بورسیه ها و پشتیبانی از آن‌ها را بر عهده دارند.

 

راهنمای آموزشی و تربیتی کیست؟

راهنمای آموزشی و تربیتی فردی دارای شرایط مورد نظر بنیاد دانش می باشد که بر اساس مسئولیت اجتماعی، وظیفه تعامل نظام مند و موثر با بورسیه ها به منظور تشخیص و اعلام نیازهای آموزشی، تربیتی و حمایتی آنان و ارائه راهنمایی های مناسب به بورسیه ها در امور آموزشی، تربیتی و حمایتی و در صورت لزوم خانواده ایشان را بر عهده دارد.

 

نحوه فعالیت:

1. ارتباط غیر حضوری: به منظور گسترش و استمرار ارتباط با بورسیه ها از روش های غیر حضوری و با استفاده از وسایل ارتباطی نظیر تلفن، فضای مجازی و اینترنت به راهنمایی و هدایت بورسیه ها اقدام می گردد.

2. ارتباط حضوری: در این شیوه، به صورت گروهی یا فردی به راهنمایی و هدایت بورسیه ها اقدام می گردد.

3. ارتباط با مدرسه و والدین: برای این منظور از طریق ارتباط با مدرسه و معلم مربوط به هر یک از بورسیه ها و والدین آنها، وضعیت تحصیلی مشخص می گردد. سپس گزارش لازم را در قالب فرم های مربوطه تهیه و به مدیر آموزشی ارائه می شود.

 

نظارت بر فعالیت راهنمایان آموزشی و تربیتی:

به ازاء تعدادی از راهنمایان، یک نفر راهبر آموزشی و تربیتی به طور مستقیم بر فعالیت راهنمایان آموزشی و تربیتی نظارت خواهد کرد. البته نوع نظارت آنها، نظارت همراه با راهنمایی است.
راهنمایان آموزشی و تربیتی موظفند به طور مستمر گزارش فعالیت خود را در قالب فرم های ویژه ای به راهبر آموزشی و تربیتی مربوطه ارائه نموده و ایشان نیز به معاونت آموزشی و حمایتی ارسال کنند.
در مواردی هم به وسیله کارشناسان مستقر در معاونت آموزشی و حمایتی بنیاد، به صورت تصادفی از طریق کسب اطلاع از والدین، بورسیه ها و مدرسه محل تحصیل آنها بر فعالیت های راهنمایان نظارت به عمل می آید.

اخبار واحد حمایت تحصیلی

حمایت های مشاوره ای و روانشناسی

یکی از اصلی ترین محورهای خدماتی بنیاد دانش به بورسیه ها، حمایت های مشاوره ای و استعدادیابی است که در راستای کمک به تعالی و رشد بورسیه ها و ایجاد فضای امن و سالم روانی برای آنها و خانواده هایشان فعالیت میکند.

سرکار خانم خسروانی

مدیر واحد حمایت‌های مشاوره ای و روانشناسی

در این گفتگوی صمیمی، ایشان ضمن معرفی خود به بیان فعالیت‌ها و دستاوردهای این واحد می‌پردازند.

یکی از مسیرهای موفقیت هر انسان، شکوفایی استعدادهای خاص اوست. چه بسیار افرادی هستند که در زمینه‌های مختلف هنری یا ورزشی نخبه محسوب می‌شوند، اما با پرورش ندادن استعداد های خود، از مسیر موفقیت باز می‌مانند و چه بسا درگیر مشکلات بسیار روحی و روانی می‌شوند. حمایت از یک دانش آموز و یا دانشجوی مستعد نیازمند کمک، میتواند باعث شکوفایی هر چه بهتر استعدادهای وی شود.

یکی از اهداف اصلی بنیاد دانش کمک به شناسایی و پرورش استعدادهای خاص بورسیه های بنیاد است. در همین راستا خدمات زیر را به بورسیه ها ارائه می‌کند:

حوزه فعالیت های استعدادیابی کودکان و نوجوانان :
فعالیت های بنیاد دانش در حوزه استعدادیابی کودکان و نوجوانان تحت پوشش شامل موارد زیر می باشد:

1. تامین بستر مناسب جهت آموزش استعدادهای خاص
2. برگزاری کارگاه های استعدادسنجی
3. معرفی بورسیه ها به مراکز ویژه
4. تامین هزینه های ویژه پرورش استعدادهای خاص

اخبار واحد حمایت مشاوره ای و روانشناسی

حمایت های مهارت آموزی و اشتغال

 موسسه بنیاد دانش تلاش دارد ضمن فراهم ساختن امکان «خدمات برای همه بورسیه ها» به عنوان معتبرترین مرجع تسهیلگری، به قطب منطقه‌ای خدمات رسانی دانش آموزان تبدیل گردد. هدف اصلی بنیاد دانش مهارت آموزی و اشتغال بورسیه‌هاست.

سرکار خانم خسرو آبادی

مدیر واحد حمایت‌های حرفه آموزی و اشتغال

در این گفتگوی صمیمی، ایشان ضمن معرفی خود به بیان فعالیت‌ها و دستاوردهای این واحد می‌پردازند.

موسسه بنیاد دانش به عنوان موسسه‌ای سرآمد و پویا تلاش می‌کند با بکار بستن تمام توانمندی‌های منابع خود به اهداف زیردست یابد:

  • همسوسازی خدمات مهارت آموزی و اشتغال با شرایط محیطی بنیاد(بازار کار و تحولات علم و فناوری).
  • تربیت نیروی ماهر و متخصص مورد نیاز جامعه با رویکرد کارآفرینی.
  • تعامل سازنده و ارتباط موثر با نهادها،‌ دستگاههای اجرایی،‌ سازمان های دولتی و خصوصی و مراکز علمی و آموزشی (ملی و بین المللی).
  • توسعه و همسو سازی خدمات با شرایط محیطی و رویکرد یادگیری مادام العمر.

 

در فرآیند حمایت های حرفه آموزی و اشتغال، موسسه بنیاد دانش تلاش دارد تا به دانش آموزان در موارد زیر کمک کند:

  • استعدادیابی شغلی
  • بازدید از مراکز و کارگاه های حرفه آموزی، به منظور آشنایی با مشاغل
  • برگزاری کارگاه های مهارت های تخصصی برای بورسیه های هنرستانی، کارودانش و دانشجویان
  • برگزاری کارگاه های مهارت های عمومی برای بورسیه های هنرستانی، کارودانش و دانشجویان
  • برگزاری دوره های کارآموزی برای بورسیه های هنرستانی، کارودانش و دانشجویان

شما میتوانید از این قسمت اسناد مربوط به حرفه آموزی و اشتغال را ببینید

اخبار واحد حمایت مهارت آموزی و اشتغال

حمایت های معیشتی

واحد حمایت های مکمل در موسسه بنیاد دانش شامل 3 بخش: حمایت مددکاری، حمایت مالی و معیشتی، حمایت پزشکی و دندانپزشکی می باشد.

سرکار خانم اسماعیلی

مدیر واحد حمایت‌های معیشتی

در این گفتگوی صمیمی، ایشان ضمن معرفی خود به بیان فعالیت‌ها و دستاوردهای این واحد می‌پردازند.

حمایت های مددکاری:

در این واحد با بازدید از منازل بورسیه ها مشکلات اقتصادی، درمانی و معیشتی آنها مورد بررسی قرار می گیرد همیار بورسیه ها و با اطلاع رسانی به و همیاران عمومی در بخش های مکمل نیازها برطرف می گردد.

حمایت مالی و معیشتی:

حمایت های مالی:
به منظور کمک به بورسیه ها و خانواده ایشان، ماهانه مبلغی به عنوان مقرری ماهانه (درصدی از کمک مالی همیار بورسیه) به حساب بورسیه واریز می شود تا در امور تحصیلی و معیشتی بورسیه هزینه شود. لازم به توضیح است بورسیه های کمتر از 16 سال حساب مشترک با قیم خود دارند .

حمایت معیشتی:
یکی از مهم ترین ویژگی هایی که موجب انتخاب و پذیرش دانش آموزان کم برخوردار مستعد میباشد، نیازمندی آن هاست. از یک سو، ضعف اقتصادی و دشواری تامین معیشت خانواده بورسیه ها در بسیاری موارد مانع تحصیل آن ها می شود واحتمال تبدیل شدن دانش آموز به کودکان کار بیشتر می شود و از سوی دیگر، آشفتگی های ناشی از مسائل معیشت موجب به هم خوردن آرامش روانی آن ها و در نتیجه ترک تحصیل می گردد. از این رو، بنیاد دانش بخشی از توان خود را برای این مهم در نظر گرفته و نسبت به ارائه خدمات معیشتی به بورسیه ها و خانواده ایشان اقدام می نماید.

مهمترین حمایت های معیشتی عبارتند از:

اعطاء بسته غذایی، اهداء پوشاک، اعطای وام، آموزشهای حرفه ای به اعضای خانواده بورسیه و کمک به اشتغال برای آنان

اخبار واحد حمایت معیشتی

حمایت های پزشکی و دندان پزشکی

درمان رایگان دانش آموزان بورسیه بنیاد دانش،‌ هدفی در راستای افزایش کیفیت زندگی بورسیه می باشد.

سرکار خانم اسماعیلی

مدیر واحد حمایت‌های معیشتی

در این گفتگوی صمیمی، ایشان ضمن معرفی خود به بیان فعالیت‌ها و دستاوردهای این واحد می‌پردازند.

معاینه و درمان دندان بورسیه های بنیاد دانش به صورت کاملا رایگان و همزمان در تهران و نمایندگی های این بنیاد صورت می پذیرد. علاوه بر این هزینه‌های پزشکی شامل عمل های جراحی و درمان های دوره‌ای با مساعدت همیاران تخصصی بنیاد دانش به صورت رایگان برای بورسیه ها و در موارد خاص برای خانواده های آنها انجام می گیرد.

اخبار واحد حمایت پزشکی و دندان پزشکی