بنیاد دانش

گزارش تصویری از اهدا لپ‌تاپ و تبلت به بورسیه‌های بنیاد دانش

به کمک همیاران عزیزمان، برای بورسیه‌ها تبلت و لپتاپ تهیه کردیم تا در مسیر تحصیل، کمک حال آنها باشد. این ویدیو فقط بخشی از حال خوبی است که ما با اهدا لپ‌تاپ و تبلت به بورسیه‌های بنیاد دانش تجربه کردیم.

برای مشاهده گزارش تصویری دیگر از اهدا لپ‌تاپ و تبلت به بورسیه‌های بنیاد دانش روی دکمه زیر کلیک کنید…

 

بنیاد دانش با حمایت از فرزندان مستعد اما نیازمند، فردایی پُر امید را به ارمغان می آورد.

آخرین اخبار بنیاد دانش

همیار بورسیه

همیار تخصصی

کمک های نقدی